Czy outsourcing jest dla małych firm?

person-801823_1280

Outsourcing wielu kojarzy się z wielkimi korporacjami, które delegują niektóre zadania, zwłaszcza księgowe, wyspecjalizowanym firmom. Czy jednak outsourcing to rozwiązanie tylko dla korporacji? Może małe firmy też mogłyby skorzystać wykorzystując go w swojej działalności?

Co to jest outsourcing?

Outsourcing to w skrócie mówiąc delegowanie części działań niezwiązanych z podstawową działalnością firmy innym, wyspecjalizowanym podmiotom. Celem takiego działania jest obniżenie kosztów działalności, a przyczyną brak wiedzy, umiejętności i/lub zasobów do wykonywania danej pracy.

Najczęściej spotykanym rodzajem outsourcingu są usługi księgowe. Dotyczy to zarówno dużych korporacji, jak i małych firm. Ani jedne, ani drugie nie utrzymują na etacie swoich księgowych, lecz zlecają to innym podmiotom, które w obsłudze księgowej się specjalizują. Trudno nawet wyobrazić sobie małą, jednoosobową firmę, że zatrudni na stałe swojego księgowego. Zwykle taka firma korzysta z usług biura rachunkowego, które jest zdecydowanie tańsze niż zatrudnienie pracownika.

Jest to również lepszym rozwiązaniem niż samodzielne prowadzenie księgowości, gdyż nie wymaga od osoby prowadzącej działalność bieżącego śledzenia zmieniających się regulacji prawnych. W tym przypadku delegowanie zadań daje nie tylko oszczędności finansowe, ale również oszczędza czas, który przedsiębiorca może poświęcić na rozwijanie swojego biznesu.

Outsourcing dla małych firm – czy tylko księgowość?

Czy jednak małe firmy mogą wykorzystywać outsourcing jedynie w formie usług księgowych? Otóż nie. Mogą one skorzystać z usług zewnętrznych podmiotów przy realizacji innych zadań, które nie mają wiele wspólnego z podstawową działalnością firmy. Można tutaj wymienić choćby projekt i druk materiałów reklamowych, czy projekt i wykonanie strony www, które powinny zostać zlecone zewnętrznej agencji reklamowej. Pracownicy zewnętrznej agencji reklamowej zrobią to szybciej i lepiej niż pracownicy przedsiębiorcy, bo w tym się specjalizują. Jednocześnie działanie takie pozwoli obniżyć koszty, bo np. druk materiałów reklamowych może być sporo tańszy za pośrednictwem agencji, gdyż jako stały zleceniodawca może ona negocjować stawki w drukarni, czego nie może zrobić przedsiębiorca zlecający druk raz do roku.

Jak więc jasno widać z przedstawionych powyżej przykładów, outsourcing jest świetnym rozwiązaniem dla małych firm. Decydując się na niego mogą one skupić się na podstawowej działalności oraz obniżyć koszty związane z koniecznymi działaniami towarzyszącymi, zachowując jednocześnie wysoki ich poziom, dzięki korzystaniu z usług podmiotów wyspecjalizowanych.