Jak rozliczać usługi dla kontrahentów zagranicznych?

europe-609118_1280

Coraz więcej przedsiębiorców świadczy usługi dla kontrahentów zagranicznych. Wielu z nich staje jednak przed dylematem jak takie usługi rozliczać, a zwłaszcza jak rozliczać VAT naliczony. Zobaczmy zatem jak tę sprawę regulują przepisy w odniesieniu do kontrahentów z Unii Europejskiej.

Miejsce świadczenia usługi

Podstawową kwestią, która determinuje sposób rozliczania usługi jest miejsce świadczenia usługi. Zasada ogólna mówi, że miejscem świadczenia usługi jest siedziba świadczeniobiorcy czyli w tym przypadku kontrahenta zagranicznego. Są od tego co prawda pewne wyjątki, szczegółowo opisane w art. 28 ustawy o VAT, ale my zajmiemy się zasadą generalną, którą można zastosować w zdecydowanej większości przypadków.

Kwestia ustalenia siedziby rodzi często wiele problemów u usługodawców, bo większość usług fizycznie świadczonych jest przecież na terenie Polski i wydawać by się mogło, że to właśnie tutaj powinien być rozliczany VAT. Przepisy o podatku VAT jasno jednak determinują te kwestie i mimo że fizycznie usługa była wykonywana w Polsce, to na potrzeby rozliczeń podatku VAT uznaje się, że miejscem świadczenia usługi jest siedziba usługobiorcy.

Jak rozliczyć VAT?

Biorąc pod uwagę, że z zasady miejscem świadczenia usługi jest siedziba usługobiorcy, to właśnie on ma obowiązek rozliczenia podatku VAT. W związku z tym usługodawca wystawia fakturę VAT bez wykazywania kwoty podatku, a więc na kwotę netto. Musi jednak umieścić adnotację „odwrotne obciążenie”, które jest podstawą do rozliczenia podatku przez usługobiorcę. Na wystawionej fakturze w miejscu wyliczenia podatku VAT wpisuje się zwykle np (nie podlega).

Co musi zawierać faktura?

Poza dopiskiem „odwrotne obciążenie” faktura będzie wyglądać identycznie jak ta dla kontrahenta polskiego. Musi więc zawierać:

  • pełne dane sprzedawcy i nabywcy, wraz z nr NIP,
  • daty wystawienia i sprzedaży,
  • kolejny numer faktury,
  • zakres usługi,
  • cenę usługi.

Jak widać wystawianie faktur dla zagranicznych kontrahentów wcale nie jest skomplikowane. Poza wyjątkami z art. 28 ustawy o VAT, zdecydowaną większość usług można rozliczyć właśnie w opisany wyżej sposób.