Spóźnione rozliczenie – czy grozi mi kara?

clock-650753_1280

Początek roku to czas rozliczeń. Niektóre dokumenty rozliczeniowe trzeba było złożyć już do końca stycznia, kolejne będzie trzeba złożyć do końca kwietnia. Co jednak się stanie, gdy nie wywiążemy się z tego obowiązku? Czy za spóźnione rozliczenie grozi kara?

Kara: mandat, grzywna, przestępstwo skarbowe

Według obowiązujących przepisów, za niezłożenie w terminie zeznania podatkowego może grozić mandat, kara grzywny lub wyrok za przestępstwo skarbowe. Różnią się one od siebie wysokością i późniejszymi konsekwencjami. Najmniejszą karą jest mandat karny w wysokości od 175 – 3 500zł.

Jeśli mandat będzie nakładał sąd w postępowaniu nakazowym, to wówczas maksymalna jego wysokość może wynieść 17 500zł. Jeśli zaś sąd wyda wyrok, ale w postępowaniu sądowym, to kara do zapłacenia może wynosić aż 35 000zł.

Wysokość możliwej kary jest jednak również zależna od wysokości zobowiązania podatkowego, które ma być zapłacone. Jeśli zobowiązanie to przekracza 8 750zł, to niezłożone w terminie zeznanie podatkowe jest już przestępstwem skarbowym, a to oznacza poważniejsze poza finansowymi konsekwencje.

Sposób na uniknięcie kary – czynny żal

Wszystkich powyższych kar można jednak uniknąć, gdy wraz ze spóźnionym zeznaniem podatkowym zostanie złożony tzw. czynny żal. Jest to oświadczenie, w którym podatnik informuje organ podatkowy o czynie zabronionym, czyli w tym wypadku o złożeniu zeznania podatkowego po terminie. Nie trzeba w nim podawać przyczyn, z jakich obowiązek ten nie został dopełniony ani podawać paragrafów, które zostały naruszone. Ważne, żeby jednocześnie ze złożeniem czynnego żalu zapłacić powstałe w wyniku rozliczenia zobowiązanie.

Czynny żal będzie jednak skuteczny, a więc uchroni przed karą grzywny, tylko wtedy, gdy został złożony, zanim organy podatkowe same odkryły popełnione wykroczenie. Nie będzie już więc skuteczne, gdy organy podatkowe mają już dokumentację dotyczącą popełnienia przestępstwa i rozpoczęły działania w tej sprawie.

Inne konsekwencje opóźnień

Poza wyżej wymienionymi karami podatnik składający zeznanie podatkowe po terminie musi liczyć się również z innymi konsekwencjami. Osoba taka nie może korzystać z możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem czy dzieckiem. Nie może również skorzystać z prawa do przekazania 1% podatku wybranej organizacji pozarządowej.

Jednakże niektóre przywileje pozostają, jak np. możliwość rozliczenia ulgi na dzieci czy korekty zeznania – mimo złożenia go po terminie prawo do korekt pozostaje.