Wniosek CEIDG-1

Wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jedną z pierwszych formalności jaką musimy dopełnić, aby założyć własną działalność gospodarczą. Wniosek ten można złożyć zarówno w wersji papierowej jaki przesłać go drogą elektroniczną:

  • składając go osobiście w odpowiednim urzędzie miasta, gminy,
  • wysyłając listem poleconym do tego samego urzędu, jednak w drugim przypadku podpis na wniosku musi być poświadczony notarialnie,
  • złożyć wniosek za pośrednictwem strony internetowej CEIDG (ceidg.gov.pl)

Pobierz wniosek CEIDG-1.