Jak uzyskać zwrot podatku VAT?

money-256310_1280

Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT mają do czynienia z dwoma rodzajami tego podatku: podatek należy i podatek naliczony. W wielu przypadkach podatek należny jest wyższy od podatku naliczonego i wówczas różnica podlega wpłacie od urzędu skarbowego. Co jednak dzieje się, gdy podatek naliczony jest wyższy? Czy można ubiegać się o zwrot VAT?

Kto może się ubiegać o zwrot podatku VAT?

O zwrot podatku naliczonego może ubiegać się każdy podatnik, u którego występuje nadwyżka nad podatkiem należnym. Z taką sytuacją mamy do czynienia w następujących przypadkach:

  1. Podatnik sprzedaje produkty lub świadczy usługi opodatkowane stawką niższą niż stawka podstawowa, a zakupy, których dokonuje, są opodatkowane stawką podstawową.
  2. Podatnik jest na takim etapie prowadzenia działalności, że koszty przewyższają przychody.

Kiedy i jak składać wniosek o zwrot VAT?

Wniosek o zwrot podatku naliczonego można ubiegać się wyłącznie w terminie składania deklaracji rozliczeniowej. A więc w zależności od tego, czy podatnik rozlicza się co miesiąc czy co kwartał może wnioskować o zwrot raz na miesiąc lub raz na kwartał. Złożenie wniosku polega na zakreśleniu odpowiedniego pola w składanej deklaracji.

Nie znaczy to jednak, że składanie wniosku jest obowiązkowe, gdy wystąpi nadwyżka podatku naliczonego. Przedsiębiorca ma bowiem prawo, a nie obowiązek ubiegać się o zwrot VAT. Często przedsiębiorcy tego nie robią, przenosząc powstałą nadwyżkę na kolejne okresy rozliczeniowe i wykorzystując ją do rozliczenia, gdy powstaje sytuacja odwrotna, a więc nadwyżka podatku należnego.

Terminy i wymagana dokumentacja

Po złożeniu wniosku o zwrot VAT urząd skarbowy ma standardowo 60 dni na dokonanie zwrotu. Termin ten może zostać wydłużony do 180 dni, gdy w rozliczanym okresie podatnik nie dokonał żadnej transakcji generującej przychód. Może on również ulec skróceniu do 25 dni, ale na wyraźny i poparty argumentami wniosek podatnika.

Niezależnie jednak od obowiązujących terminów, należy liczyć się z tym, że urząd skarbowy, zanim dokona zwrotu podatku, będzie chciał sprawdzić dokumenty firmy, na podstawie których został wyliczony VAT do zwrotu. Zwykle wiąże się to z koniecznością przedstawienia książki przychodów i rozchodów oraz rejestru VAT, które są podstawą do rozliczeń podatkowych.