Zmiana miejsca zamieszkania a Urząd Skarbowy

luggage-730599_1280

Rozliczenia podatkowe budzą szereg wątpliwości nie tylko dotyczących sposobu przeprowadzania rozliczeń, ale także miejsca składania zeznań podatkowych. O ile sprawa jest jasna, jeśli miejsca zamieszkania i zameldowania od lat są takie same, o tyle zmiana miejsca zamieszkania w ciągu roku budzi już wiele wątpliwości. Który urząd skarbowy jest wówczas właściwy?

Zamieszkanie a zameldowanie

Zacznijmy jednak od tego, że dla fiskusa znaczenie ma faktyczne miejsce zamieszkania, a nie miejsce zameldowania wpisane w dowodzie osobistym. Dlatego składając zeznanie powinniśmy złożyć je do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce, w którym faktycznie mieszkamy.

Warto przy tym wiedzieć, że dzięki temu wspieramy gminę, w której mieszkamy, gdyż otrzymuje ona określony przepisami procent od podatków płaconych przez swoich mieszkańców. Z tego też względu niektóre gminy prowadzą akcje uświadamiające swoim mieszkańcom tę zależność i zachęcające ich do rozliczeń ze względu na miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.

Zmiana miejsca zamieszkania w ciągu roku

Gdy zmieniamy miejsce zamieszkania w ciągu roku, zmienia się również właściwy do rozliczeń urząd skarbowy. Kluczem do rozstrzygnięcia, w którym urzędzie należy złożyć zeznanie jest data 31 grudnia. To właśnie miejsce zamieszkania w tym dniu decyduje o wyborze właściwego urzędu skarbowego. Nie ma więc znaczenia miejsce zamieszkania w momencie składania zeznania podatkowego, co często jest mylnie brane pod uwagę.

Dokumenty dodatkowe

Zmiana miejsca zamieszkania w ciągu roku, poza wyborem właściwego urzędu skarbowego rodzi jeszcze konieczność złożenia dokumentów aktualizacyjnych. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej składają aktualizację na druku ZAP-3. Jeśli jednak osoby te rozliczają się z fiskusem podając zamiast nr PESEL, nr NIP, to muszą złożyć druk NIP-7.

Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą aktualizują wpis składając wniosek CEIGD-1. Warto pamiętać, że wniosek ten składa się w urzędzie miasta lub gminy, a nie w urzędzie skarbowym.