Numer konta ZUS

Przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania wpłat należnych składek ZUS w postaci trzech przelewów na odrębne rachunki bankowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2015 roku, przelewów należy dokonywać na poniższe numery kont ZUS, w zależności rodzaju należności – typu składki:

Ubezpieczenia społeczne
Numer konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000


Ubezpieczenie zdrowotne
Numer konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000


Fundusz Pracy
Numer konta: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000


Czy wiesz ile wynoszą składki ZUS w 2015 roku?