Czy zapłacimy składki ZUS uzależnione od wysokości dochodu?

money-256296_1280

Po ostatniej wypowiedzi Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marcina Zielenieckiego, w której zapowiadał zmiany w naliczaniu składek ZUS, wśród przedsiębiorców zawrzało. Zmiany miałyby zmienić ryczałtowy sposób naliczania składki ZUS i uzależnić ją od osiąganych dochodów.

• • •

Niższe składki ZUS – ile i dla kogo?

money-256282_1280

Temat wysokości składek na ZUS zawsze wzbudza sporo emocji. Ich wysokość jest często hamulcem, który wstrzymuje przed zakładaniem własnej działalności. Jest jednak wiele sytuacji, w których można płacić niższe składki ZUS. Zobaczmy kogo one dotyczą.

• • •

Zmiany stawek ZUS od 2016

money-661584_1280

Wysokość składek ZUS to zawsze gorący dla przedsiębiorców temat. Niestety od 2016 roku miesięczne składki na ZUS wzrosną, a zmiana ta dotyczy zarówno osób płacących pełny ZUS, jak i ten preferencyjny. Zobaczmy zatem jak stawki te będą się kształtować.

• • •

Numer konta ZUS

Przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania wpłat należnych składek ZUS w postaci trzech przelewów na odrębne rachunki bankowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W 2015 roku, przelewów należy dokonywać na poniższe numery kont ZUS, w zależności rodzaju należności – typu składki:

Ubezpieczenia społeczne
Numer konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000


Ubezpieczenie zdrowotne
Numer konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000


Fundusz Pracy
Numer konta: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000


Czy wiesz ile wynoszą składki ZUS w 2015 roku?

 

 

• • •

Składki ZUS w 2015 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzwyczaił nas do corocznych wzrostów wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Rok 2015 nie będzie wyjątkiem pod tym względem, gdyż w 2015 wzrosła wysokość płacy minimalnej, od której zależna jest również wysokość składek ZUS. Poniżej znaleźć można oficjalne informacje podane na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa wymiaru składek ZUS w 2015 roku

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota minimum 60% kwoty przeciętnego wynagrodzenia, które wynosi 3959 zł, dlatego też podstawą do obliczania wysokości składek jest kwota 2375,40 zł.

Składki ZUS za okres od stycznia do grudnia 2015 r.

Rodzaj składki i konto ZUS Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 757,76 zł 699,56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
279,41  279,41
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
58,20 zł  58,20 zł

1037,17 zł – suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
1095,37 zł – suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym


Składki ZUS dla nowych firm w 2015 roku

Podwyższenie minimalnej płacy do kwoty 1750 zł brutto powoduje również wzrost składek ZUS dla nowych przedsiębiorców, opłacających składki na preferencyjnych warunkach.

Podstawa wymiaru składek ZUS dla nowych przedsiębiorców w 2015 roku

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla nowych firm, stanowi kwota minimum 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 1750 zł brutto, dlatego też podstawą do obliczania wysokości składek jest kwota minimum 525 zł.

Składki ZUS za okres od stycznia do grudnia 2015 r.

Emerytalna – 102,48 zł
Rentowa – 42,00 zł
Chorobowa – 12,86 zł
Wypadkowa – 10,13 zł


Czy wiesz na jakie konta ZUS należy wpłacać należne składki?

• • •