Składki ZUS w 2015 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyzwyczaił nas do corocznych wzrostów wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Rok 2015 nie będzie wyjątkiem pod tym względem, gdyż w 2015 wzrosła wysokość płacy minimalnej, od której zależna jest również wysokość składek ZUS. Poniżej znaleźć można oficjalne informacje podane na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa wymiaru składek ZUS w 2015 roku

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota minimum 60% kwoty przeciętnego wynagrodzenia, które wynosi 3959 zł, dlatego też podstawą do obliczania wysokości składek jest kwota 2375,40 zł.

Składki ZUS za okres od stycznia do grudnia 2015 r.

Rodzaj składki i konto ZUS Z dobrowolnym
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez dobrowolnego
ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
 757,76 zł 699,56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
279,41  279,41
Fundusz Pracy
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
58,20 zł  58,20 zł

1037,17 zł – suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
1095,37 zł – suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym


Składki ZUS dla nowych firm w 2015 roku

Podwyższenie minimalnej płacy do kwoty 1750 zł brutto powoduje również wzrost składek ZUS dla nowych przedsiębiorców, opłacających składki na preferencyjnych warunkach.

Podstawa wymiaru składek ZUS dla nowych przedsiębiorców w 2015 roku

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla nowych firm, stanowi kwota minimum 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 1750 zł brutto, dlatego też podstawą do obliczania wysokości składek jest kwota minimum 525 zł.

Składki ZUS za okres od stycznia do grudnia 2015 r.

Emerytalna – 102,48 zł
Rentowa – 42,00 zł
Chorobowa – 12,86 zł
Wypadkowa – 10,13 zł


Czy wiesz na jakie konta ZUS należy wpłacać należne składki?

• • •